1. บทนำ

การขอรับบริการผ่าน www.wearejeff.com เว็บไซต์อันเป็นสมบัติของ MR Jeff LABS HONG KONG LIMITED (ต่อจากนี้จะเรียกว่า ผู้ให้บริการ) จะถูกควบคุมโดยข้อกำหนดของสัญญานี้ การยอมรับเอกสารนี้มีความหมายว่า ผู้ใช้ได้อ่านเเละเข้าใจเนื้อหา มีความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติตาม เเละยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุในเอกสารนี้

เงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลต่อสัญญาที่สร้างผ่านเว็บไซต์ www.wearejeff.com ซึ่งมีเจ้าของคือ MR Jeff LABS HONG KONG LIMITED ผู้ให้บริการถือสิทธิ์ในการดัดแปลงเงื่อนไขเหล่านี้แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ส่งผลต่อบริการหรือการส่งเสริมการขายที่มอบให้ก่อนหน้าการดัดแปลง การอ่านข้อกำหนดของเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ ผู้ให้บริการที่ผู้ใช้ขอรับบริการคือ MR Jeff LABS HONG KONG LIMITED ("Jeff") หมายเลขภาษี 70578885-000-04-19-2 มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ Unit 1411,14/floor, Cosco Tower, 183 Queen’s Road Central, Sheung Wan, Hong Kong

ผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ด้วยชื่อผู้ใช้เเละรหัสผ่านที่ตนมีอำนาจเต็มที่ คือผู้รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบให้แก่ผู้ให้บริการ

2. วัตถุประสงค์การสั่งซื้อ

จุดประสงค์ของสัญญาฉบับนี้เมื่อได้รับการยอมรับเเล้ว คือเพื่อกำกับความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างผู้ให้บริการเเละผู้ใช้ในระหว่างกระบวนการสั่งซื้อออนไลน์ ความสัมพันธ์นี้ประกอบไปด้วย การส่งมอบสินค้าหรือบริการเฉพาะในราคาที่กำหนด รวมถึงการเปิดเผยต่อสาธารณะชนผ่านเว็บไซต์

3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อเข้าสู่บริการ ผู้ใช้จะสร้างบัญชี เเละข้อมูลจะถูกส่งไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ขอ เพื่อกระทำสิ่งนี้ ผู้ใช้ต้องมอบข้อมูลที่จำเป็นโดยจำนง ดังนั้น ผู้ใช้ต้องใช้ชื่อผู้ใช้เเละรหัสผ่านที่ตนสร้างขึ้นอย่างรอบคอบ ไม่ทำให้หาได้โดยบุคคลที่สาม รวมไปถึงเเจ้งผู้ให้บริการได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกขโมย หรือการเข้าถึงที่อาจเกิดขึ้นโดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อทำการระงับทันที ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นไปตามขั้นตอนต่อไปนี้: 

ขอบริการรับเเละส่งถึงบ้านโดยตรงจากแอปหรือเว็บไซต์โดยระบุที่อยู่เต็ม เข้าสู่ระบบด้วย FaceBook, Gmail หรือที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เลือกบริการหรือสมัครสมาชิก  ระบุที่อยู่และเวลาเเละวันสำหรับรับเเละส่ง พนักงานขับรถจะเดินทางไปยังที่อยู่ที่มอบ เพื่อรับสิ่งของในวันเเละเวลาที่นัดหมาย

เมื่อสร้างคำสั่งซื้อ ประเภทของบริการจะถูกระบุ หาก Jeff ทำการท้วงติงเกี่ยวกับสภาพของผ้าที่ถูกส่ง ลูกค้าจะได้รับการติดต่อเพื่ออนุญาตการทำความสะอาดผ้าชิ้นนั้นๆ ซึ่งลูกค้าสามารถทำการตรวจสอบที่เห็นว่าเหมาะสมได้เช่นกัน

ลูกค้าชำระเงินล่วงหน้า โดยระบุรายละเอียดธนาคาร พร้อมบัตรธนาคารหรือ PayPal บนเว็บไซต์หรือแอป การชำระเงินสามารถทำได้ด้วยบัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ด บัตรจะถูกเข้ารหัสเพื่อลดความเสี่ยงของการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตให้น้อยที่สุด ด้วยการชำระเงิน ผู้ใช้ยืนยันว่าบัตรที่ใช้นั้นจะถูกตรวจสอบความถูกต้องเเละการได้รับอนุญาตการใช้งานโดยองค์กรที่ออกบัตร ในกรณีที่องค์กรที่ออกบัตรไม่อนุญาตการชำระเงิน Jeff จะไม่รับผิดชอบ เเละจะไม่ทำให้บริการเป็นรูปธรรม การชำระเงินด้วยเงินสดสามารถทำได้เมื่อมีการรับผ้าจากที่บ้านของลูกค้า

ในกรณีที่มีความผิดพลาดในการทำความสะอาด ลูกค้าสามารถส่งคำร้องขอบริการซักอีกครั้งได้ที่ info@mrjeffapp.com โดยคำร้องจะถูกบันทึกเอาไว้ในใบเสร็จรับเงิน ระยะเวลาสูงสุดในการซักครั้งที่สองคือ 48 ชั่วโมงทำงาน โดยนับจากเมื่อผ้าถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้

การสมัครสมาชิกไม่มีข้อผูกมัดถาวร ระยะเวลาสูงสุดสำหรับยกเลิกการสมัครสมาชิกคือ 3 วันก่อนสิ้นสุดเดือนที่เป็นสมาชิก (ซึ่งมีระยะเวลา 4 อาทิตย์, 28 วัน) การยกเลิกการสมัครสมาชิกสามารถทำผ่านแอปหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ info@mrjeffapp.com การยกเลิกนี้จะไม่ได้รับการยืนยันจนกว่าลูกค้าจะได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการยกเลิกนั้นๆ

หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาหรือวันสำหรับรับหรือส่ง ลูกค้าสามารถทำได้ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงก่อนที่บริการจะถูกมอบ การเปลี่ยนแปลงที่ทำล่วงหน้าน้อยกว่า 6 ชั่วโมงจะมีค่าใช้จ่าย เช่น หากลูกค้าไม่อยู่บ้านเมื่อพนักงานไปส่งผ้าที่บ้าน

ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทีม Jeff จะเเจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เมื่อกระบวนการสิ้นสุดเเล้ว เกี่ยวกับลักษณะต่างๆ ราคา วันที่จ้าง เวลารับเเละส่ง รวมถึงที่อยู่ที่เกี่ยวข้องสำหรับบริการ การสั่งซื้อจะไม่สมบูรณ์จนกว่าจะได้รับการยืนยันผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานโดย Jeff 

4. การส่งผ้า

ผ้าจะถูกส่งไปยังที่อยู่จัดส่งที่ระบุ ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบหากการส่งสินค้าหรือบริการนั้นไม่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากข้อมูลที่ให้นั้นไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ หรือหากไม่สามารถส่งได้เนื่องจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือบริการส่งของเรา เช่น ผู้รับไม่อยู่ ไม่ว่าจะมีข้อความใดๆระบุเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็ตาม ผู้ให้บริการจะต้องใช้มาตรการที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ค้าที่ดีเพื่อให้สามารถทำการส่งได้ในเวลาที่ตกลง หากไม่ใช่กรณีนี้ ให้ส่งโดยเร็วที่สุดเพื่อความพึงพอใจของผู้ส่งเเละผู้รับ ดังนั้นจึงไม่มีความรับผิดใดๆเกิดขึ้นต่อผู้ให้บริการ

5. ราคา

ราคาที่เเสดงนั้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เเละภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เเละจะนำเสนอในสกุลเงินบาทไทย นอกจากนี้ ราคายังรวมการจัดการ บรรจุหีบห่อ ประกันภัยพัสดุ เเละบริการเเละภาคผนวกอื่นๆที่เพิ่มเข้าไปในบริการที่ขอ ราคาจะประกาศบนเว็บไซต์และแอป เเละนำมาใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนสุดท้ายโดยอัตโนมัติ

ลูกค้าจะได้รับการเเจ้งเตือนผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการชำระเงินใดๆที่ทำต่อผู้ให้บริการ หากลูกค้าต้องการใบแจ้งหนี้ สามารถขอได้ผ่าน billingtr@mrjeffapp.com ในนามของผู้ใช้ที่ลงทะเบียน หากลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่ Jeff มอบ สามารถติดต่อได้ที่ info@mrjeffapp.com 

6. การเรียกร้อง ภาระรับผิดชอบ เเละการชดเชย

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ระยะเวลาสูงสุดสำหรับการเรียกร้องคือ 48 วัน โดยนับจากเมื่อผ้าถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุ เเละบริการทำความสะอาดนั้นเสร็จสมบูรณ์

การเรียกร้องของลูกค้าอันมีพื้นฐานมาจากการขอค่าชดเชยสำหรับการสูญหายหรือความเสียหายของผ้าอันเกิดจากการทำความสะอาดสามารถคลี่คลายด้วยประกันภัยของ Jeff 

ผู้ให้บริการซักแห้งจะรับผิดชอบต่อลูกค้าในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือความเสียหายของผ้านั้นเกิดจากการจัดการที่ไม่ดี การตรวจสอบจะกระทำโดยใช้กล้องวงจรปิดเเละวิธีติดฉลากอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ ในกรณีนี้ Jeff จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมผ้า 

ในกรณีลักษณะนี้  ผู้ให้บริการซักแห้งจะชดเชยมูลค่าของผ้าให้แก่ลูกค้าตามใบเเจ้งหนี้ โดยหักลบจำนวนเงินต่อไปนี้ในฐานะค่าสึกหรอสูงสุด โดยอ้างอิงจากวันที่ออกใบเเจ้งหนี้

น้อยกว่าหนึ่งปี → ร้อยละ 20 ของมูลค่าในใบเเจ้งหนี้

ตั้งเเต่ หนึ่งปีกับหนึ่งวัน ถึง สองปี → ร้อยละ 40 ของมูลค่าในใบเเจ้งหนี้

ตั้งเเต่ สองปีกับหนึ่งวัน ถึง สามปี → ร้อยละ 70 ของมูลค่าในใบเเจ้งหนี้

มากกว่าสามปี ถึง น้อยกว่าห้าปี → ร้อยละ 75 ของมูลค่าในใบเเจ้งหนี้

เมื่อกระบวนการชดเชยได้เริ่มขึ้นเเล้ว ลูกค้ามีเวลา 10 วันทำการเพื่อส่งเอกสารที่เห็นว่าจำเป็นทั้งหมดให้ Jeff เเละอำนวยความสะดวกในกระบวนการประเมินผ้า เพื่อให้สามารถมอบจำนวนเงินที่ใกล้เคียงมูลค่าปัจจุบันของผ้ามากที่สุด

ทั้งนี้ การชดเชยจะเทียบเท่าจำนวนเงินที่ตกลงระหว่าง Jeff เเละลูกค้า ผ้าที่ได้รับค่าชดเชยจะยังคงอยู่กับ Jeff 

เช่นเดียวกัน เสื้อผ้าเเบรนด์เนมหรือโอต์ กูตูร์ จะได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้บริการซักแห้งจะรับผิดค่าชดเชยหากเป็นผลมาจากการจัดการที่ไม่ดี

เมื่อระบุจำนวนเงินที่จะชดเชยได้เเล้ว จะมีการส่งเอกสารยินยอมไปยังลูกค้า ลูกค้ามีเวลา 15 วันเพื่อยอมรับหรือปฏิเสธจำนวนเงินนี้ เเละ Jeff จะดำเนินการชำระเงินต่อไป

7. การใช้เว็บไซต์

ลูกค้าตกลงว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์อย่างผิดวิธี เช่น พยายามใส่ไวรัส โทรจัน หนอนคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์อันตรายที่จะสร้างความเสียหายเเก่ระบบของ Jeff  รวมไปถึงการพยายามเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เเละฐานข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้สามารถนำไปสู่การเเจ้งความผิดทางอาญาที่ระบุโดยข้อกฎหมายที่มีอำนาจในเรื่องนี้

8. การคุ้มครองข้อมูล

ข้อมูลที่มอบโดยลูกค้าได้รับความคุ้มครองตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งตีพิมพ์บน  https://wearejeff.com/info/th/privacypolicy/

9. การส่งการส่งเสริมการขายเเละข้อเสนอต่างๆ

ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน คุณตกลงที่จะรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมการขายจาก www.wearejeff.com คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้โดยคลิกที่ลิงค์ซึ่งอยู่ด้านล่างของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมการขายทุกฉบับ

ในทำนองเดียวกัน ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน คุณได้อนุญาตอย่างชัดเจนให้เราโทรเเละส่งข้อความเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด คุณจะมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมนี้เสมอ โดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ info@mrjeffapp.com ซึ่งคุณสามารถเเจ้งความประสงค์ที่จะไม่รับการโทรเเละข้อความเหล่านี้จากทีมการตลาดของเราอีกต่อไป การกระทำดังกล่าวสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10. การติดต่อผู้ใช้

ทุกข้อมูลที่ส่งมายัง www.wearejeff.com รวมถึงเเต่ไม่จำกัดเพียงคำถาม คำวิจารณ์ ความคิดเห็น หรือคำเเนะนำ จะเป็นสมบัติของเราเท่านั้นเเละเเต่เพียงผู้เดียว เเละจะไม่ถูกส่งคืน นอกเสียจากจะได้รับคำสั่งจากศาล เมื่อคุณส่งข้อมูลเหล่านี้มายังเว็บไซต์ คุณได้ให้สิทธิ์เราในการใช้ชื่อที่คุณส่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความคิดเห็น คำวิจารณ์ หรือเนื้อหาอื่นๆ สุดท้ายนี้ ห้ามใช้ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ปลอมเพื่อแสร้งว่าเป็นคนอื่น 

ลูกค้าที่ข้อมูลส่วนบุคคลของตนถูกเก็บ สามารถขอคืนหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ ข้อมูลที่ส่งให้ www.wearejeff.com เพ��่อลงทะเบียนหลายบัญชีโดยมีจุดประสงค์เพื่อรับประโยชน์จากการส่งสริมการขายสำหรับผู้สมัครใหม่จะถูกยกเลิกเเละไม่ได้รับการพิจารณาทันที การพยายามใดๆที่กระทำเพื่อเข้าถึงประโยชน์จากการส่งเสริมการขายจะถูกยกเลิก เเละผู้สมัครท่านนั้นอาจถูกเพิกถอนสภาพเมื่อทำการสมัครสมาชิก โดยถูกยกเลิกคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆที่สร้างขึ้น โดยปราศจากความรับผิดชอบในส่วนของเรา

11. กฎหมายเเละอำนาจศาลที่มีผล

สำหรับการตีความเเละการบังคับใช้ข้อกำหนดเเละเงื่อนไขเหล่านี้ ทั้งสองฝ่ายยินยอมต่ออำนาจของศาลแห่งประเทศไทย เเละสละสิทธิ์อำนาจศาลอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องกับตนอันมีเหตุผลมาจากที่อยู่ปัจจุบันหรือในอนาคตของตนโดยจำนง

เงื่อนไขเหล่านี้จะถูกควบคุมเเละตีความสอดคล้องกับกฎหมายแห่งประเทศไทยในเรื่องที่ไม่ได้กำหนดอย่างชัดเเจ้ง ผู้ให้บริการเเละผู้ใช้ตกลงที่จะส่งข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจากการมอบสินค้าหรือบริการภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ให้แก่ศาลเเละตุลาการที่มีอำนาจข้อกำหนดเเละเงื่อนไข

PRENSA

@2018 Jeff

PREGUNTAS FRECUENTESCONTACTOTRABAJA CON NOSOTROSTérminos y CondicionesPolítica de privacidad