İşbu Gizlilik Politikasının amacı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında MR JEFF BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ’nin (“Jeff”) Kanun’a uyumluluğunun sağlanmasını ve https://jeff.com/ web sitesi ("Web Sitesi") aracılığıyla gerçekleştirebileceği, kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında sizi bilgilendirmektedir.

Jeff, veri korumasına ilişkin Türk ve Avrupa düzenlemelerine her zaman riayet ederek, Web Sitesi kullanıcıları için gizliliğin ne kadar önemli olduğunun farkında olduğundan, işbu Gizlilik Politikası aracılığıyla kişisel verilerinizi nasıl topladığımızı ve işlediğimizi açık ve basit bir şekilde açıklıyoruz. 


Gizlilik Politikasını güncellediğimiz durumşarda, bu değişiklik hakkında sizleri Web Sitesi üzerinden bir duyuru ile bilgilendireceğiz. Her halukarda, işbu Gizlilik Politikasına zaman zaman incelemeniz önem arzetmektedir. 


 1. İşleme faaliyetinin sorumlusu kimdir? 

Kişisel verilerinizin Web Sitesinde işlenmesinin veri sorumlusu, merkez ofisi Gülbahar Mah. Otello Kamil Sk. No.14/10 Şişli/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili’nde tescilli, Vergi Kimlik No.lu 6231236186 olan MR JEFF BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ'dir. 


Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bizimle info@mrjeffapp.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.    


 1. Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz?

Jeff tarafından, Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı aşağıda kategorize edilmiş kişisel verileriniz işlenmektedir.


KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ


AÇIKLAMA

Kimlik Bilgisi

Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair tüm bilgiler

Vesikalık Fotoğraf

Online platforma eklenmek üzere alınan fotoğraf

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, adres, e-posta gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasına yönelik bilgiler

İşlem Güvenliği Bilgisi

Ticari faaliyetler yürütülürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması için işlenen kişisel veriler

Finansal Bilgi

Banka hesap cüzdanı bilgisi gibi her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler

Denetim ve Teftiş Bilgisi

Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve Şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler

Konum Bilgisi

Kullanıcı tarafından verilen rızaya istinaden mobil cihazlarla paylaşılan konum bilgisi.

Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi

Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

İtibar Yönetimi Bilgisi

Şirketimizin ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler


 1.  Bilgilerinizi nasıl kullanıyoruz? 


Jeff'te, bizimle nasıl etkileşimde bulunduğunuza bağlı olarak, kişisel verilerinizi farklı amaçlarla ve farklı yasal nedenlere göre işliyoruz:


 1. Platform’da yer alan operasyonların güvenliğini sağlanmak, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütmek, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanmasına yönelik faaliyetler başta olmak üzere mevzuattan 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirilmek.


 1. Teslimat süreçlerinin takibinin yapılması, ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütmek.


 1. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; hukuk ve dava işlerinin yürütmek.


 1. Web Sitesinin bir kullanıcısı olarak kaydınız sırasında, verilen rızaya dayalı olarak açık bir şekilde rıza göstermeniz koşuluyla, elektronik yollarla ve ticari sektörlerimizden herhangi birinden Jeff'ten size ticari iletişimler, promosyonlar, ürünler veya hizmetler göndermek.


 1. "Dosyaymızı" almayı talep etmeniz durumunda, sizinle iletişim kurabilmek (e-posta, telefon veya WhatsApp gibi diğer anlık mesajlaşma yoluyla) ve Jeff'in franchise sisteminin yapısı ve işleyişi ile ilgili ticari bilgileri size iletebilmek için verilerinizi işleyeceğiz. İşlemenin dayanağı, formu doldururken ve bilgi talep ederken bize vermiş olduğunuz onay olacaktır.


 1. İlgili kutuyu işaretleyerek bize açık onayınızı verdiğiniz sürece, verilerinizi üçüncü taraf web siteleri ve çevrimiçi platformlar veya sosyal ağlar (Google, Facebook, Twitter veya LinkedIn) aracılığıyla tercihlerinize göre daha uygun hale getirilebilecek ürünler ve Jeff'in hizmetleri ile ilgili size reklam, teklifler ve kişiselleştirilmiş promosyonlar sunmak için işleyeceğiz. Jeff'in söz konusu platformlar aracılığıyla size bu ticari teklifleri aktarabilmesi için, bunların yönetimini yürüten üçüncü taraflara iletmemiz gerekecektir.


 1. Ekibimizin bir parçası olmak için bir başvuruda bulunduysanız, başvurunuzu yönetmek için kişisel verilerinizi işleyeceğiz. Tarafımızla sözleşme imzalanarak sonuçlandırılabilecek sözleşme öncesi ilişkinin başlaması talebine dayalıdır.


 1. Son olarak, formu doldurup tedarikçilerimizin bir parçası olma talebinizi "Tedarikçi olmak istiyorum" bölümü aracılığıyla göndermeniz durumunda, söz konusu başvuruyu gönderirken kendi rızanıza dayalı olarak söz konusu talebi yönetmek için verilerinizi işleyeceğiz.


 1. Çerez Politikamıza uygun olarak, Web Sitemizi kullanımınız hakkında da bilgi toplayabiliriz.

 1. Gerekli bilgi ve gerçeğe uygunluk 


Farklı veri toplama formlarında yıldızla işaretlenmiş alanların, talebinizi işleme koymak için zorunlu ve gerekli olduğunu, bu nedenle bu bilgileri sağlamamanız durumunda Jeff'in söz konusu hususlarda hizmet sağlayamayacağını bildirmek isteriz.


İstenen verileri sağlayan formu doldururken, verdiğiniz tüm bilgilerin gerçekliğini ve doğruluğunu garanti edererek, verileri her zaman gerçek durumunuza gösteren şekilde güncel tutmayı taahhüt edersiniz. Yanlış veya gerçeğe aykırı beyanlardan ve bunların Jeff'e verebileceği zararlardan yalnızca siz sorumlu olacaksınız.


 1. Kişisel verilerinizi kimlere iletiyoruz?


üçüncü taraf web siteleri ve online platformlar veya sosyal ağlar (Google, Facebook, Twitter veya LinkedIn) aracılığıyla ürünlerle ve sizin tercihlerinize göre ayarlayanabilecek Jeff’in diğer hizmetleri ilgili reklamlar, teklifler ve kişiselleştirilmiş promosyonlar sunmak için ilgili kutuyu işaretleyerek bize açık onayınızı verdiğiniz sürece, kişisel verilerinizi yönetimini gerçekleştiren üçüncü taraflara iletmemiz gerekli olacaktır.


Ayrıca, her durumda geçerli olan düzenlemelerin öngördüğü hallerde, İlgili kamu kurum ve kuruluşları veya özel hukuk kişilerinin bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel verileriniz, Hukuken Jeff’ten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk kişileri ile paylaşılabilecektir.


Son olarak, Jeff’in kişisel verilerinizin işlenmesinin güvenli olması ve her zaman mevzuatta belirtilen ilkelere riayet edilebilmesi için yürürlükteki kişisel verilerin korunması mevzuatı ile ilgili sözleşmeleri akdettiğimiz ve ilgili taahhütleri kapsam dahiline aldığımız belirli sağlayıcılardan (yönetim hizmetleri sağlayıcıları ve Web Sitesi yapılandırmasının yanı sıra pazarlama hizmetleri veya müşteri hizmetleri sağlayıcıları) yararlandığını size bildiririz. 


Açık rızanız olmadığı hallerde, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’da açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla Jeff tarafından kişisel verileriniz yurt dışına aktarılabilmektedir. Yurt dışına aktarım grup şirketlerle paylaşım ve bulut bilişim programlarının kullanımı ile gerçekleştirilmelidir. Bu sağlayıcılardan bazıları Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dolayısıyla Avrupa Ekonomik Alanı'nın (AÇA) dışında bulunmaktadır. Bu nedenle verileriniz uluslararası olarak bu ülkeye aktarılacaktır. Amerika Birleşik Devletleri, kişisel veriler için yeterli düzeyde koruma sunan bir ülke olarak kabul edilmediğinden, Jeff ve o bölgede bulunan sağlayıcı, Standart Sözleşme Maddelerini imzalamıştır; haklarınızın tam olarak garanti altına alınmasını sağlamak için Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen burayı tıklayın.


 1. Jeff kişisel verilerinizi ne kadar süre ile saklayacaktır?


Kişisel verilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikasının 2. maddesinde açıklanan amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu sürece veya belirli bir işleme faliyeti için bize açık rıza  verdiyseniz, iptal etmediğiniz sürece saklayacağız.


Ekibimizde bir pozisyon için iş başvurunuzu bize göndermeniz durumunda Jeff, başvurduğunuz iş ilanı için başvurunuzu yönetmek ve talebinizi bize gönderdiğiniz tarihten itibaren bir yıl içinde söz konusu olabilecek gelecekteki işe alım süreçlerinde sizi değerlendirebilmek için kişisel verilerinizi saklayacaktır. 


Jeff ile ilişkiniz sona erdikten sonra, kişisel verilerinizin bir kısmını Jeff'in tabi olduğu yasal veya düzenleyici yükümlülüklere uymak ve ayrıca veri işlemeden doğan sorumlulukları yerine getirmek için gerekli olduğu sürece saklayabiliriz.


 1. Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız nelerdir?


Veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:


 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Adınız ve soyadınız ve kimliğinizin, pasaportunuzun veya diğer eşdeğer kimlik belgenizin bir kopyasını ekleyerek, birinci bölümde belirtilen posta adresinden Jeff'e yazarak ya da info@mrjeffapp.com adresine bir e-posta göndererek, verilerinizin erişim, düzeltme, silme, itiraz etme, işlemenin ve aktarımın sınırlandırılması haklarını kullanabilirsiniz. 


Aynı şekilde, aldığınız ticari iletişimlerin her birinde belirlenen prosedürü takip ederek ya da bir önceki paragrafta belirtilen e-posta veya posta adresi aracılığıyla bizimle iletişime geçerek bize verdiğiniz açık rızayı iptal edebilirsiniz. Verilen rızanın geri alınması, Web Sitesinden yapabileceğiniz kullanımı veya geri almadan önceki rızaya dayalı işlemelerin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir.


Her halukarda, www.kvkk.gov.tr web sitesi aracılığıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumuna bir talepte bulunma hakkına sahipsiniz.

Indochino

Gizlilik politikası

@2018 Jeff

SIK SORULAN SORULARİLETİŞİMTRABAJA CON NOSOTROSŞartlar ve KoşullarGizlilik politikası